S'està cercant, espereu....

Estàs en: ACTUALITAT

Evaluación ambiental Campanar Beniferri - València

Vés enrere Evaluación ambiental Campanar Beniferri

Tornar

S'inicia l'avaluació ambiental del Pla Especial que dotarà Campanar i Beniferri de més zones verdes

Sandra Gómez destaca que este planejament protegirà el seu patrimoni històric

• El Pla Espacial preveu una infraestructura verda amb conexions entre Campanar i Beniferri.

10/03/2022

La Junta de Govern Local aprovarà demà l'admissió a tràmit de l'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla Espacial que preveu una infraestructura verda amb eixos per als vianants que unisquen i connecten Campanar amb Beniferri. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat hui que este acord relatiu al planejament de l'àrea funcional nº4 de Campanar “s'emmarca en el treball municipal per a conservar el patrimoni dels barris i la seua trama urbana històrica, i promou la sostenibilitat i les zones verdes per als veïns i veïnes”. “S'avança així, cap a una ciutat compacta, sense buits urbans, més amable i més verd, responent a les necessitats del veïnat” ha assegurat després de destacar que “la proposta acosta el barri de Campanar al model de ‘ciutat 15 minuts’, concepte promogut per l'Àrea d'Urbanisme des de fa anys”.

“La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana va elaborar l'esborrany de la revisió del Pla General del barri que es va presentar posteriorment als veïns i veïnes, amb un esquema d'infraestructura verda que recull els eixos principals ja delimitats sobre els camins històrics en el Pla General, les connexions amb l'horta i els recorreguts interns de connexió de Campanar amb Beniferri i transversals dels nuclis històrics, amb les dotacions del seu entorn en àmbits de proximitat”, ha explicat Sandra Gómez.

Concretament, la revisió del planejament recollida en este pla especial planteja la intervenció sobre la trama urbana del barri, la tipologia residencial, la delimitació del Nucli Històric Tradicional, els equipaments públics previstos i la gestió dels sòls pendents per a dotacions públiques per al barri.

El projecte proposa la conservació de la trama històrica i la recuperació de la trama residencial encara recognoscible. L'ordenació vigent va plantejar en el seu moment un nou disseny que alterava en part la morfologia original de l'històric nucli agrícola. “Ara, amb esta proposta, es recupera i conserva la trama històrica i a més es fomenta la recuperació i restauració de la tipologia d'habitatge tradicional” El pla vigent hui dia establia restriccions i prohibicions sobre profunditat i edificació del pati que origina un tipus de residència allunyat al de la illa compacta pròpia del primitiu casc de la població. “Es proposa, per tant, la recuperació de la tipologia de pomes compactes original”.

A més, es modifica la delimitació vigent de l'àmbit del BRL-NHT (nucli històric tradicional) de Campanar, que es realitza a fi d'integrar en l'àmbit patrimonial la totalitat de la trama històrica identificable de la primitiva Campanar de 1929. “Esta protecció permet a més mantindre algunes edificacions que actualment es troben fora d'ordenació en el nucli històric”.

Quant a les noves dotacions, es proposa integrar-les en les zones verdes i no en edificis residencials com en el pla anterior. "Es delimitaran per a això noves unitats d'execució que permeten obtindre el sòl necessari per a desenvolupar les zones verdes i dotacions necessàries per al barri".

Canvi d'ús de l'antena telefònica

Es proposa, a més, el canvi d'ús de l'antena telefònica de Beniferri, de servei públic a ús terciari, i també les naus industrials de l'avinguda Vall de la Ballestera, que passen d'ús industrial a terciari.

Finalment, es defineixen diversos eixos verds per als vianants que connecten les diferents zones o barris entre si. Es planteja un eix Nord-Sud que connecte Campanar amb Beniferri, diversos eixos transversals Est-Oest i un altre Nord-Sud que connecte les zones verdes de Campanar amb el Jardí del Túria. A més, es proposa recuperar els eixos històrics de connexió amb l'Horta, en Campanar i Beniferri. “La proposta acosta el barri de Campanar al model de ‘ciutat 15 minuts’, ja que, amb la recent pandèmia del coronavirus, s'ha posat en relleu la necessitat de satisfer les necessitats dels veïns i veïnes en llocs de proximitat dins del seu propi barri, fomentant així la mobilitat sostenible", ha conclòs Sandra Gómez.