Buscando, por favor espere....

Estás en: Ayuntamiento de València

Escuela de Acogida 2019 - València

Escola d'Acollida

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CENTRE D'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ
C/ del Pou, s/n 46003 València
Telèfon: 96 208 74 23 Fax: 96 3895034
e-mail: cai.pangea@valencia.es

La Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana determina els paràmetres essencials d'un model que possibilite l'efectiva integració social de les persones immigrants que es troben en la nostra Comunitat. La dita integració haurà de consolidar-se per mitjà d'una convivència respectuosa amb els valors constitucionals. Això implica el reconeixement d'una sèrie de drets, així com el compliment d'uns deures que partixen de les normes de convivència i organització democràtica de la societat. En este sentit, la integració només pot fer-se efectiva a través del coneixement mutu.

El Centre de Suport a la Immigració ha programat dos edicions d'Escola d'Acollida per any amb l'objectiu de proporcionar coneixements sobre la societat espanyola en general i de la valenciana en particular, i d'esta manera, dotar d'autonomia personal als nous ciutadans perquè puguen exercir plenament la seua ciutadania. Tot això, sempre des de la perspectiva intercultural i el respecte a la identitat religiosa i cultural dels qui s'acullen a este programa i en el marc constitucional vigent a Espanya.

QUAN
Dos edicions per any: abril-maig i octubre-novembre, aproximadament.
La 1ª edició de 2020 s'encetarà el 4 de maig , fins al 28.

HORARI I LLOC:
Les classes s'impartiran en dependències del Centre ( C/ Del Pou, s/n). L'horari: dilluns a dijous de 15.00 a 19.00 hores.

COM INSCRIURE'S:
En el mateix CAI de 8.30 a 14.00 hores.
Des del 23 de març fins al 21 d'abril per a la primera edició 2020.

S'haurà d'entregar el full de inscripció adjunt omplint les dades , a més d'adjuntar còpia del document de identificació (passaport ó NIE).

logos

Descarregar fitxa de preinscripció en format pdf (283 kb).

Información adicional