Dragado y desbroce Albufera - València

Dragado y desbroce Albufera

Tornar

L’Ajuntament desbrossa més de 42.900 m2 i draga més de 9.700 m de l’Albufera en el primer trimestre de l’any

És el doble de superfície esbrollada que al 2016, quan es van reprendre estos treballs de manteniment municipal en el parc natural, paralitzats des del 2011

• En el primer trimestre de l’any també s’han retirat 80 m3 de residus flotants, principalment plàstics

24/04/2021

El servici municipal de neteja, dragatge i conservació de l’Albufera ha desbrossat més de 42.900 m2 i ha dragat més de 9.700 mde les séquies i canals del llac durant el primer trimestre de l’anyAçò suposa el doble de superfície esbrollada que al 2016, quan es van reprendre estes actuacions de manteniment municipal en el parc natural, que no es feien des del 2011. El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha destacat “la importància mediambiental, cultural i econòmica per als arrosers i els barquers” d’estos treballs.

 

El vicealcale ha indicat que “des del 2011 fins al 2016, quan es van recuperar, es van deixar de fer els treballs de manteniment de canals i sèquies, i per això teníem molt a fer a partir de 2016”. Enguany entre els mesos de gener i març s’han desbrossat 42.983 mde vegetació de l’Albufera davant els 20.400 m2 que es van esbrollar l’any 2016, i s’han dragat més de 9,7 km de canals i sèquies del llac. Sergi Campillo ha detallat que “este primer trimestre de 2021 ha sigut l’any en què més treballs hem fet, més metres hem dragat de canals i més hem desbrossat en comparació amb els anteriors trimestres dels anys anteriors”. L’edil ha posat en valor estos “treballs tan importants per al manteniment del parc natural”, ja que “l’Albufera és un pulmó verd per a València i al mateix temps és una font d’activitat econòmica agrícola, pesquera i turística”.

Pel que fa a les tasques de desbrossament, s’han realitzat en la séquia de la Reina (7.728 m2); la séquia del Fus (6.324 m2); la carrera del Saler (4.634 m2), la mota del tancat de la Pipa (1.576 m2); la mota dels tancats Camot, Genovés i Flores (337,5 m2), i les sèquies del Palmar (60 m2). També s’han retirat 22.324 m2 de la vegetació dallada pels operaris de la Junta de Desaigüe que queda surant sobre els canals. Durant este període també s’han dragat 9.724,5 metres a la séquia del Fus (3.119 m); la séquia de la Reina, des de Flores fins al motor del Xato (2.932 m); la carrera del Saler (2.317 m); el rastre del Fang i portet de pescadors del Palmar en el Pujol (535 m); la séquia de la Reina i les motes dels tancats de Camot, Genovés i Flores (337,5 m); la zona davant de l’embarcador municipal de la mata del Fang (320 m), i les séquies del Palmar (164 m).

D’altra banda, en el primer trimestre de l’any s’han retirat 80 m3 de residus flotants, principalment plàstics, que s’han transportat als abocadors autoritzats per al seu tractament. Així mateix, s’ha obert la gola del Pujol i del Perellonet en cinc jornades, quatre en el Pujol i una en el Perellonet. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha explicat que les actuacions de dragatge i desbrossament “a partir de l’1 de maig hem de deixar de fer-les perquè hem de ser respectuosos amb l’època de nidificació d’aus i, a més, ho prohibixen les normes del parc natural”. Ara bé, “quan acabe l’època de nidificació continuarem per mantindre en adequades condicions el Parc Natural de l’Albufera, que és una de les joies naturals de la nostra ciutat”.

 

EXERCICIS ANTERIORS

 

L’any 2016, quan es van reprendre estes intervencions, es van desbrossar 20.400 m2 i es van dragar i reforçar dos km de motes dels tancats. Els dos anys següents, 2017 i 2108, es va continuar amb esta neteja i reparació. Sergi Campillo ha recordat que al 2018 els treballs es van sistematitzar amb la posada en marxa d’una contracta dotada amb 100.000 euros anuals per fer els servicis de dragat, neteja i restauració de motes a la Devesa-Albufera. Durant el 2019, fins al final del mes de març quan s’ha de parar perquè comença l’època de nidificació d’aus, es va desbrossar una superfície total de 31.700 m2 als diversos canals i sèquies que formen este parc natural, i es van dragar més d’11 km. Al llarg de 2020 també al primer trimestre es van retirar 30.000 m3 de sediments del llac i es van desbrossar 33.000 m2 de vegetació que impedia el pas de l’aigua pels canals.

El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera ha valorat la coordinació entre les institucions implicades i les comunitats de llauradors, que són els responsables del manteniment de les seues motes. Així, s’ha referit a la col·laboració entre la contracta de dragatge de sediments de l’Albufera de València i la Junta de Desaigüe “per assegurar el desaigüe de les séquies, que són molt importants per tal de garantir una correcta eixida de l’aigua dels camps d’arròs”.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo