Cursos de llengua de signes dirigits a la ciutadania en general - València

null Cursos de llengua de signes dirigits a la ciutadania en general

Tornar

Cursos de llengua de signes dirigits a la ciutadania en general

Llengua de signes

El Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Serveis Socials organitza cursos gratuïts de la llengua de signes d'Introducció i de Nivell 2, dirigit a tota la ciutadania.

La llengua de signes és una llengua completa, la modalitat de la qual és ser gestual i visual. A través d'aquesta, es poden comunicar les persones amb discapacitat auditiva i/o amb dificultat en la parla. També és usat per persones sense domini de la llengua oral a causa de diverses circumstàncies.

Serà impartit per docents de la Fundació FESORD (Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana), i finalitzat el curs s'entregarà un diploma d'assistència.

Consulte la informació sobre els cursos en els següents enllaços:

Curs d'INTRODUCCIÓ a la llengua de signes (ENLLAÇ).

Curs de NIVELL SUPERIOR (nivell 2) sobre Introducció a la llengua de signes (ENLLAÇ).

L'última setmana de setembre es contestarà per correu electrònic a les persones seleccionades. Tindran preferència les veïnes i veïns del municipi. A aquest correu, la persona interesada haurà de contestar-se en el termini d'una setmana amb la confirmació de participació o la impossibilitat de realitzar-lo. Passada una setmana, si no s'haguera contestat es procedirà a cridar a la següent persona que es trobe en la llista d'espera. És convenient la contestació, en un sentit o un altre.

Pot trobar este document en: