Cesión y venta solares - València

Cesión y venta solares

Tornar

Vivenda projecta vendre o cedir quatre solars per fer pisos de lloguer assequible

• Els solars estan ubicats al barri de Malilla

01/06/2021

L'Ajuntament ha encarregat la redacció d'un informe per determinar quina és la millor fórmula jurídica i econòmica perquè quatre solars de propietat municipal que se situen en el districte de Quatre Carreres acaben convertint-se en edificis de vivenda per a lloguer a preus assequibles. Així ho ha anunciat la regidora d’Habitatge, Isabel Lozano.

 

L'Ajuntament de València ha adjudicat un contracte per valor de 7.139 euros a una mercantil perquè efectue un estudi sobre què és més convenient fer en estos terrenys, "sempre partint de la premissa d'apostar per treure habitatge de lloguer, a preus accessibles a el mercat", ha indicat Isabel Lozano.

Este estudi ha de determinar la viabilitat econòmica de l'alienació del ple domini sobre estos solars, és a dir, si és rendible vendre i amb els diners construir habitatge de lloguer, per exemple. O si és millor alienar els seus drets de superfície, és a dir, cedir-los a un promotor perquè construïsca els habitatges a canvi d'un cànon. D’esta última manera, l'Ajuntament recuperaria les vivendes quan acabara la cessió.

Les quatre parcel·les -que tenen un preu de mercat superior als 13 milions- es situen al barri de Malilla, als carrers Vicent Marco Miranda, Vicent Miquel Carceller i Pintor Sabater. "El criteri de l'Ajuntament és optar sempre per construir VPP perquè la major part de famílies puguen optar a una llar amb unes condicions econòmiques raonables. De fet, en ser sòl de patrimoni municipal és l'opció més adequada", ha indicat la regidora.

El que haurà de determinar este informe són les condicions òptimes per garantir la millor destinació d’estos solars, durant el major període possible, i en les millors condicions per als inquilins futurs dels habitatges i per als que obtinguen la cessió dels immobles. Igualment, s'ha d'assegurar la viabilitat per als promotors privats d’estes edificacions.

Estos edificis tindran ús residencial i plurifamiliar en el marc dels plans d'habitatge de la Comunitat Valenciana i els que s'implementen a l'Ajuntament de València.