Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Ayudas alquiler - València

Vés enrere Ayudas alquiler

Volver

L’Ajuntament destina 2,4 milions d’euros per a ajudes al lloguer

La Junta de Govern també aprovarà demà la quinta adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible

• Per a sol·licitar les ajudes al lloguer no s’ha de tindre cap vivenda en propietat

09/06/2022

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Vivenda, aprovarà demà en la Junta de Govern Local quasi 2,4 milions d'euros per a la partida pressupostària dedicada a les ajudes al lloguer. Així ho ha explicat la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, qui ha donat a conèixer que l’executiu local també acordarà l’adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible i un conveni per a impulsar la recolocació de persones usuàries dels programes d’ocupació.

La regidora Isabel Lozano ha explicat que “des de 2016, en què la dotació de les ajudes al lloguer va ser d'1,2 milions d'euros, el pressupost dedicat a esta iniciativa s'ha anat incrementant de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a esta convocatòria”. A més, enguany s'incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per poder sol·licitar l'ajuda, passant de 600 a 700 euros, "per anar adaptant la convocatòria a la realitat del mercat del lloguer de vivendes", ha subratllat.

Amb el muntant d’esta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries. I per a poder sol·licitar esta prestació no s’ha de tindre cap vivenda en propietat o en usdefruit, s’ha d’estar empadronat/ada al terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s’ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’ha de tindre la residència legal a Espanya.

Pel que fa al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) (també s’ha augmentat en mig punt respecte a l’any anterior). No obstant, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l’Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l’Iprem.

Isabel Lozano ha declarat que “estes ajuden són vertaderament importants per a pal·liar el problema d’accés a la vivenda i complenta de manera molt eficient tot l’esforç que s’està fent des del govern de Joan Ribó per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencialització dels nostres barris”.

En esta linea, la Junta de Govern Local de demà també aprovarà la quinta adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible que s’ha realitzat des que en setembre de 2020 s’aprovaren les bases per a regir l’accés a este tipus de lloguer a la ciutat de València. En esta ocasió, es tracta de tres vivendes ubicades als carrers Aben Al Abbar (al barri d’Albors) i Portal de Valldigna(a El Carme) i l’avinguda Pérez Galdós (a Arrancapins).

Segons esta acord, l’Ajuntament adjudicarà estes tres vivendes a unitats familiars perquè siga el seu domicili habitual i permanent per un termini de temps determinat per la legislació vigent “amb l’objectiu de facilitar l’accés a un habitatge digne a aquelles persones amb recursos econòmics insuficients per fer aconseguir-ho en el mercat lliure”, tal com ha recordat la regidora de Vivenda.

Així, el total de vivendes adjudicades amb contracte és ja de 34, de les quals de 28 són de propietat municipal i sis són corresponents al Programa Reviure. El total habitatges incorporats a través del programa Reviure són ja onze, dels quals sis estan ja adjudicats.

Per últim, a instàncies de la Regidoria de Servicis Social, la Junta de Govern també aprobarà demà un conveni de col·laboració que signarà l’Ajuntament amb l’empresa Talento y Experiencia SLU per desenvolupar un conjunt d’accions que faciliten la recolocació de persones usuàries dels programes d’ocupació.

Al respecte, Isabel Lozano ha explicat que “la signatura d'este conveni ens permetrà poder inserir a persones amb importants dificultats per a poder accedir al mercat laboral donades les seues característiques de baixa formació i qualificació, i intentar que puguen obtindre un treball d'acord amb les seues necessitats”.