Buscando, por favor espere....

Estás en: A TU LADO

Nou gestor d'autoliquidacions de IVTNU - Plusvàlua Nuevo gestor de autoliquidaciones de IVTNU - Plusvalía - València

Vés enrere Nou gestor d'autoliquidacions de IVTNU - Plusvàlua

Volver

Nou gestor d'autoliquidacions de IVTNU - Plusvàlua

Nou gestor d'autoliquidacions de IVTNU - Plusvàlua

El 10 de maig es posa en marxa el nou model d'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor de les Terrenys de Naturalesa Urbana - IVTNU (antiga Plusvàlua) que permet l'autoliquidació de l'impost tant pel mètode objectiu com pel mètode real.

L'assistència en l'autoliquidació és exclusiva per a persones físiques. En cas d'actuar mitjançant representant, s'exigirà del mateix declaració responsable de que aquesta representació no deriva d'una prestació de servici (pot obtindre el model d'aquesta declaració responsable en la Seu Electrònica).

PREGUNTES FREQÜENTS en format pdf (299 Kb)

Enllaç a la informació del tràmit en Seu Electrònica.Els professionals de la gestió hauran d'utilitzar el nou model del Gestor d'Autoliquidacions habilitat a aquest efecte en la web municipal.

A partir del 16/05/2022 torna a ser aplicable el règim d'autoliquidació de l'impost. Únicament s'admetran declaracions en les transmissions anteriors a 10 de Novembre de 2021 i en aquelles declaracións dels immobles que no tinguen assignats referències cadastrals individualitzades.

Pot autoliquidar l'impost des del següent enllaç:

Autoliquidació de Tributs i Preus Públics

Puede encontrar este documento en: