Alquería Falcó trabajos arqueológicos - València

Alquería Falcó trabajos arqueológicos

Tornar

L’Ajuntament enceta els treballs arqueològics en l’Alqueria Falcó

Luisa Notario: “Estos treballs arqueològics previs a la rehabilitació permetran documentar el seu valor patrimonial i recuperar elements encara ocults”

02/06/2021

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha anunciat este dimecres l’inici dels treballs arqueològics previs a la rehabilitació de l’Alqueria Falcó, al barri de Torrefiel. “Són uns treballs importants perquè ens permetran, per una banda, documentar el seu valor patrimonial i, per altra, recuperar elements encara ocults”. La intervenció s’emmarca en el Pla d’Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial posat en marxa en el mandat passat.

 

La intervenció arqueològica, que tindrà un període d’execució de tres mesos i un pressupost de 75.167,11 euros, comprén l’excavació del subsòl a l’interior i exterior de l’edifici i l’estudi arqueològic de l’arquitectura del mur, que contempla la retirada de l’esquerdejat aplicat sobre el parament per al seu registre i estudi, amb atenció especial als elements protegits sobre la façana, com és el cas del rellotge de sol. Els treballs permetran localitzar la resta d’estructures i elements medievals o de qualsevol altre període encara no detectats i completar l’estudi històric evolutiu del conjunt. Al jaciment es van localitzar fragments ceràmics datats al segle XI.

“L’Alqueria Falcó és un meravellós exemple de l’arquitectura rural valenciana que vam rescatar de l’abandó en la legislatura passada recuperant la seua titularitat i preservant-la gràcies als treballs de consolidació que vam executar a principis de l’any passat”, ha explicat Luisa. Una vegada acabats estos estudis arqueològics es podrà començar la redacció del projecte per a la seua rehabilitació, com ja s’ha fet amb altres elements patrimonials importants de la ciutat dins del Pla d’Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial posat en marxa en el mandat passat. Notario ha recordat en este sentit com a exemples d’intervencions municipals dels darrers anys la rehabilitació de l’Alqueria del Moro i el xalet d’Aben al-Abbar, la consolidació i neteja de les alqueria Olba en Marxalenes o la recuperació del xalet del doctor Bartual en la Punta.

Els treballs arqueològics en l’Alqueria Falcó se sumen a les obres de consolidació realitzades entre gener i febrer de 2020 pel servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics juntament amb la secció d’Arqueologia del servici de Patrimoni Històric i Artístic per tal d’assegurar la conservació de l’edifici mentre avançava el projecte de rehabilitació amb un pressupost de 35.549,77 euros i als estudis de geotècnia i anàlisi i càlcul de reforç de cimentació que van tindre un cost de 14.500 euros.

L’Alqueria Falcó és un Bé de Rellevància Local. Es tracta d’una edificació tradicional de titularitat municipal, situada en el Camí de Montcada. Este edifici constituïx en l’actualitat una única composició arquitectònica a partir de volums i fàbriques que van tindre el seu origen en època medieval. En la seua evolució fins als nostres dies ha anat transformant-se, afegint nous cossos a partir de l’adquisició de noves funcions, la qual cosa dona lloc a una construcció heterogènia que manté, no obstant això, els valors de l’arquitectura senyorial valenciana.

“Després d’estar molts anys abandonada i havent sigut objecte d’incendis i ocupacions il·legals que van deteriorar els elements constructius i murs, el govern de Joan Ribó la va rescatar de la ruïna en 2017 després d’expropiar-la per quasi un milió d’euros”, ha recordat Notario, qui ha detallat que “amb les obres de consolidació es va millorar la seguretat exterior i interior de l’edifici i es va frenar el seu deteriorament”.

Des de la secció d’Arqueologia s’ha realitzat un estudi històric i documental per a determinar l’origen i l’evolució arquitectònica de les edificacions que actualment componen este edifici i la seua integració en el paisatge històric de l’horta. Les parts integrants de l’estudi han contemplat tant el treball arqueològic de camp, amb el reconeixement de l’arquitectura a través de la metodologia arqueològica, com una aproximació al coneixement històric de l’alqueria, la seua cronologia i evolució arquitectònica a través del registre documental bibliogràfic, arxivístic i gràfic. També s’ha fet un treball d’integració de l’alqueria en el paisatge històric de l’horta, realitzat a través de l’anàlisi de les seues estructures històriques, com a camins tradicionals, séquies i divisió parcel·lària del territori, tot això secundat per l’extensa cartografia històrica amb la qual compta la ciutat.