Buscando, por favor espere....

Estás en: A TU LADO

Subvencions a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030 Subvenciones a proyectos de innovación orientados a la Misión Climática València 2030 - València

Vés enrere Subvencions a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030

Volver

Subvencions a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030

Subvencions a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030 La convocatòria té com a objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia, hèlice de l’ecosistema d’innovació o aliança formada entre estes, que aporten una solució nova per al mercat i la societat i que puguen demostrar-ne l’impacte potencial en la Missió Climàtica València 2030 i, amb això, l’impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

No són objecte de la convocatòria els estudis finalitzats o els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben plenament en la fase comercial, així com aquells projectes i iniciatives que no evidencien el caràcter d’innovació.

Dirigides a persones o entitats sol·licitants que complisquen els requisits següents:

a) Poden sol·licitar les ajudes:
  • Les persones físiques (donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).
  •   Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc.
  • Les universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigació.
  • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques.
b) No se’n poden beneficiar:
  • Les administracions públiques, encara que poden participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que s’hi presenten.
  • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).
  • Cada persona o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes d'innovació diferents que estime oportuns.
  • Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d'instàncies.
Quantia per persona beneficiària: L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 100.000 euros per projecte. Es realitzarà un pagament anticipat pel 75 % de l’import de la concessió una vegada aprovada la resolució de concessió, i el pagament del 25% restant es realitzarà després que s’haja presentat i aprovat la justificació total del projecte subvencionat, etc.

Més informació:
- Telèfons: 96.208.48.60 – 96.208.48.61. Horari de 8.30 a 14.30h, de dilluns a divendres.
- Correu electrònic: auxinnovacion@valencia.es

(20/11/2023) Llistat definitiu de concessió (pdf 741 kb).(15/09/2023) Modificació del llistat dels projectes seleccionats que passen a la fase de defensa de la innovació (pdf 70 kb).(31/07/2023) Projectes seleccionats per a l'última Fase, en format pdf (69 Kb).(10/05/2023) Llistat de requeriments (pdf 627 kb).Termini per a presentar al·legacions i requeriments: de l'11 al 24 de maig de 2023, ambdós inclusivament.

(13/03/2023) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.
(28/02/2023) Bases de la convocatòria (pdf 240 kb).

Datos de la campaña:

Publicación oficial: BOP.58, de 23 de març de 2023.

Plazo desde: 24 de març

Plazo hasta: 25 d'abril de 2023, ambdós inclusivament.

Registros Municipales

Registros Municipales

Puede encontrar este documento en: