2020-11-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-11-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de novembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2011-000025-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Recurs PO núm. 307/17, interposat contra la consignació dels preus justos corresponents a dos finques registrals.
Expediente: E-00501-2020-000297-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima el Recurs PO núm. 403/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació economicoadministrativa sobre regularització tributària de l'impost sobre béns immobles, exercici 2012.
Expediente: E-00501-2020-000296-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 19/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000294-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 139/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000293-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 34/20, interposat contra la desestimació d'un recurs de reposició seguit contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles corresponents a places d'aparcament.
Expediente: E-00501-2020-000287-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-00202-2020-000194-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0009 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa acceptar la subvenció concedida per Turisme Comunitat Valenciana i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02410-2020-000004-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Instal·lació de cabalímetres sectorials en la xarxa arterial d'aigua potable de València'.
Expediente: E-02701-2019-000503-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Substitució tram canonada DN 600 al carrer del Racó d'Ademús'.
Expediente: E-02701-2019-000710-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Infraestructura per a la telelectura de comptadors de la xarxa de baixa pressió de la ciutat de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000345-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar tècnicament el projecte 'Intervenció a la Casa Forestal del Saler per a la seua adequació a l'ús públic (sociocultural)'.
Expediente: E-03602-2018-000198-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0014 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments amb motiu de les festes falleres 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de la subvenció concedida a una comissió fallera per als actes de commemoració del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria oberta del procés de selecció per al disseny, realització, muntatge i desmuntatge d'un betlem artístic al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01904-2020-001047-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
Expediente: E-02001-2020-000453-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual de la convocatòria de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
Expediente: E-02001-2020-000453-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reportatge fotogràfic dels refugis antiaeris del carrer dels Serrans i de Massarrojos.
Expediente: E-02001-2020-000897-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tòtems senyalitzadors de les normes que s'han de seguir per motiu de la COVID-19 en els museus i monuments.
Expediente: E-02001-2020-000908-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0022 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana el reconeixement per a la ciutat de València com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-01909-2020-000029-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València-CV a concedir subvencions mitjançant la convocatòria dels premis VLC STARTUP AWARDS 2020.
Expediente: E-01911-2020-004990-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa ampliar el termini d'execució de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2020-000135-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte modificat per a l'execució de les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001748-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2007, de 14 de novembre de 2019, relativa a la renúncia a la titularitat del dret de concessió sobre diverses parades del mercat de Torrefiel.
Expediente: E-02901-2019-001845-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes d'octubre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Cultura Jove'.
Expediente: E-01902-2020-000104-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia (ASPAS) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni amb Sant Joan de Déu Servicis Socials València.
Expediente: E-02201-2019-000062-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació del pagament de la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Fundación Activa Espina Bífida.
Expediente: E-02201-2020-000101-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la indemnització pels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte d'activitats físiques per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000281-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació-ACICOM.
Expediente: E-02230-2019-000098-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació econòmica sol·licitada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Movimiento por la Paz-MPDL.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2020.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la gestió diària, manutenció, allotjament i atenció psicosocial a persones d'origen migrant.
Expediente: E-02250-2020-000209-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2020-000695-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al subministrament de botes altes de pell per a la uniformitat dels membres de la Unitat 'UCOS', Unitat de Convivència i Seguretat de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2020-004319-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), categoria tècnic/a de gestió de patrimoni històric i cultura, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-003114-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'auxiliar administrativa en esta corporació.
Expediente: E-01101-2020-003359-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001631-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-002343-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001684-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001448-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003299-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'estacionament regulat en les vies públiques de la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert per a contractar la prestació dels servicis de vigilància i seguretat i del servici de recaptació en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura i convocar procediment negociat sense publicitat.
Expediente: E-04101-2020-000092-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart (dividit en tres lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'antiga 'Casa dels Bous' i edifici annex 'Tenyidors' per a seu del 'Museu de la Mar', inclòs en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000172-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Consell Agrari Municipal diverses superfícies de cultiu situades al barri de la Torre.
Expediente: E-05301-2019-000151-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar la cessió d'ús temporal d'una plaça d'aparcament municipal per situació de discapacitat.
Expediente: E-05302-2019-000318-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar el Pla de Contingència de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01102-2020-000099-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets corresponents a una subvenció concedida per la Diputació de València i acordar el tancament del projecte de gasto núm. 2019/0047.
Expediente: E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2020-000595-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000605-00 - Aprovat
0062 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2016 1777.
Expediente: E-01305-2016-000271-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0063 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-00703-2020-000059-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVV i Cultural Tres Forques.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana-Feca.
Expediente: E-02301-2020-000471-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs d'Aparadors 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000494-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 'Paco Jarque' 2020 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2020-000518-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0071 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de l'Institut Obrer de València.
Expediente: E-01801-2018-000417-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2020-003586-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació dels actes festius que s'han de realitzar als barris de València amb motiu de la festivitat de Nadal i Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001067-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de funcionari en pràctiques de l'aspirant que ha superat la convocatòria del procediment selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic/a de cooperació.
Expediente: E-01101-2018-000136-00 - Aprovat
0075 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2021-2023, el límit de gasto i el fons de contingència.
Expediente: E-04302-2020-000010-00 - Aprovat
0076 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat per a l'exercici 2021.
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Aprovat