2020-07-23 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Data:
23-07-2020
Hora:
17:30
Òrgan:
C3CMA
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA - CONSEJO MEDIO AMBIENTE DE 23-07-2020 A LAS 17:30 HORAS

ORDE DEL DIA:

0001 - Presentació regidors/es de l'àrea.
0002 - Presentació del Pla Verd i de la Biodiversitat de l'Ajuntament de València.
0003 - Explicació del Projecte d'ordenació forestal (POF) i el Pla Local de prevenció d'incendis forestals.
0004 - Presentació de les Campanyes de neteja i implementació de la recollida d'orgànica en la Ciutat.
0005 - Explicació articles 8 i 10 del nou reglament: adhesió de noves entitats i formació de las noves comissions.
0006 - Presentació del Pla d'Agricultures Urbanes.