2020-04-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE ABRIL DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 d'abril de 2020.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de traducció de textos oficials del castellà a l'anglés.
Expediente: E-8RE05-2020-000044-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de febrer de 2020 de personal de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001302-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar l'expedient i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació per a contractar l'execució de les obres per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en els edificis 'BIC' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, convocar procediment obert simplificat, aprovar el plec de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000212-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat per la mercantil Casas del Marítimo, SL, en relació a una proposta de permuta formulada per a adquirir unes parcel·les de propietat municipal situades al carrer d'Isabel de Villena.
Expediente: E-05305-2018-000007-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el nomenament de representant legal per al projecte 'MAtchUP'.
Expediente: E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la V edició dels Premis d'Innovació Social i Urbana de la Ciutat de València.
Expediente: E-00202-2020-000004-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de la subvenció concedida a favor de l'entitat CAPPEPV.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2020-000312-00 - Aprovat
0010 - SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de diverses factures corresponents als gastos de gestoria per la tramitació de la matriculació de vehicles de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-001492-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de gener de 2020.
Expediente: E-01401-2020-001724-00 - Aprovat
0012 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de l'organització de concerts de la Banda Municipal de València.
Expediente: E-01601-2020-000010-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament provisional d'anualitats del contracte de gestió del servici públic per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València del passat mes de febrer.
Expediente: E-01801-2020-000946-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València del passat mes de març.
Expediente: E-01801-2020-001624-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a la producció escènica, convocatòria 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la comissió derivada de la devolució d'entrades per la cancel·lació d'espectacles en l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2020-000139-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual 2020 a favor de l'Asociación ICOM Comité Español.
Expediente: E-02001-2020-000461-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Dones amb Discapacitat Xarxa del projecte subvencionat en la convocatòria de subvencions a entitatas per a l'intervenció en l'àmbit de l'acció social 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de València del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-237, de 9 d'abril de 2020, per la qual s'adapta i se suspén parcialment el contracte de servici per a la gestió del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-238, de 9 d'abril de 2020, per la qual s'adapta i se suspén parcialment el contracte de servici per a la gestió del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-217, d'1 d'abril de 2020, per la qual se suspén el contracte per a la prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02201-2015-000529-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-233, de 8 d'abril de 2020, per la qual se suspén el contracte de gestió i execució de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000084-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-235, de 9 d'abril de 2020, per la qual s'adapta i se suspén parcialment el contracte de servici per a la gestió del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2017-000096-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-234, de 9 d'abril de 2020, per la qual s'adapta i se suspén parcialment el contracte de servici per a la gestió del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2017-000152-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-227, de 3 d'abril de 2020, per la qual se suspén el contracte per a la realització d'activitats físiques del programa d'activitats socioculturals per a persones majors que s'han de desenvolupar en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000281-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-243, de 15 d'abril de 2020, per la qual se suspén el contracte per al disseny, maquetació i impressió dels materials informatius i de divulgació dels programes d'animació sociocultural per a persones majors de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02224-2020-000004-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-188, de 23 de març de 2020, per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte de servci de 'call center' per a atendre les persones majors de la ciutat de València mitjançant la configuració, suport i trànsit de veu d'un servici 900 pel procediment de tramitació d'emergència i de la Resolució núm. BG-229, de 6 d'abril de 2020, per la qual s'àmplia el contracte anterior a l'efecte d'augmentar els terminals d'assistència.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-189, de 24 de març de 2020, per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte del servici de creativitat, disseny i redacció de textos per a les campanyes d'informació de l'Ajuntament de València relacionades amb la situació de crisi de la COVID-19 i les seues conseqüències en les persones majors residents al municipi de València, pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000063-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-194, de 27 de març de 2020, per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte del servici d'acompanyament virtual i telefònic personalitzat a persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000064-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-218, d'1 d'abril de 2020, per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte del servici de 'Menjar en línia freda' per a persones majors de la ciutat de València pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar sis nous preus contradictoris en el contracte d'obra de la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-222 de 9 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de subministrament de roba d'ús personal i vals de compra per a persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000070-00 - Quedar assabentat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de subministraments de tovalloles de cel·lulosa i xancletes per a la higiene personal de les persones migrants sense llar, aprovada per Resolució núm. IG-224 de 14 d'abril de 2020.
Expediente: E-02250-2020-000071-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Pobles del Sud per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000246-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la pròrroga per un any del contracte per a la prestació de servicis complementaris del servici de control de plagues de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02401-2017-000407-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament provisional en fase 'A' del contracte de subministrament de medicaments i altres fungibles zoosanitaris.
Expediente: O-02401-2018-000097-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament provisional en fase 'A' del contracte del servici de recollida d'animals i altres.
Expediente: O-02401-2018-000117-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Sondeig d'explotació d'aigües subterrànies a la rotonda del Bioparc' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000509-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Substitució tram canonada SN 600 al carrer del Racó d'Ademús' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000710-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000120-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2019-001051-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar un reconèixement d'obligació corresponent al pagament d'una factura del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de plaça del Rosari-Font i reurbanització centre plaça.
Expediente: E-03401-2018-000529-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Reurbanització carrer de Lluís Despuig'.
Expediente: E-03401-2020-000160-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa ratificar la Resolució núm. CF-190, de 2 d'abril de 2020, per la qual s'aproven els treballs urgents que han de dur-se a terme amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.
Expediente: E-03602-2020-000038-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'acta de preus contradictoris de les obres de rehabilitació d'edifici a la plaça de la Mare de Déu de Vallivana.
Expediente: E-03910-2019-000078-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0051 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de una factura pel manteniment de l'equip multifunció Canon, corresponent als mesos de gener i febrer de 2020.
Expediente: E-00202-2020-000022-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la suspensió dels terminis d'execució i justificació dels projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa ratificar la Resolució número FT-436, de 2 d'abril de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència de 40 unitats d'ordinador portàtil i la aprovació i disposició del gasto.
Expediente: E-00801-2020-000057-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per NTT Spain Intelligent Technologies, SLU.
Expediente: E-00801-2020-000063-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures presentades per Informática del Este, SL i per Corvan It, SL.
Expediente: E-00801-2020-000064-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de desembre del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2020-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de febrer del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000271-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de març del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000317-00 - Aprovat
0059 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110-2015-81616.
Expediente: E-01305-2015-000326-00 - Aprovat
0060 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102-2015-6185.
Expediente: E-01305-2015-000340-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'adquisició, pel tràmit d'emergència, de material d'autoprotecció amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-002266-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent al servici de control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat.
Expediente: E-01801-2020-001363-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa alçar la suspensió dels contractes d'obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina per a usos culturals, així com el contracte de servici de direcció de les obres, i aprovar l'annex II del Pla de seguretat i salut d'estes obres.
Expediente: E-02001-2020-000454-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Seguritat Vigilancia i Protecció Safor, SL, per la prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb especials dificultats d'accés a este.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-204, d'1 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica el contracte per al servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència i dona compte de diverses Resolucions per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per les entitats Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat i Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, de reformulació econòmica i ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Betlems 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000288-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió de les obres de desconnexió d'abocaments d'aigües residuals a séquies.
Expediente: E-02701-2019-000540-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió de les obres de solució del sanejament municipal en nuclis d'habitatges consolidats del sòl no urbanitzable a Castellar Nord.
Expediente: E-02701-2019-000541-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la 13a modificació per transferència de crèdits per a atendre el major gasto que comporta el patrocini del Festival 10 Sentits.
Expediente: E-02901-2020-000438-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al primer trimestre de 2020.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici d'assistència tècnica per a la supervisió i control del contracte de gestió de trànsit de la ciutat de València, convocar procediment obert, aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000224-00 - Aprovat
0075 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000017-00 - Aprovat
0076 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Informació i Defensa de la Ciutadania. Proposa reprendre el servici presencial d'emissió de certificats de firma digital de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) mitjançant cita prèvia i horari limitat.
Expediente: E-C1904-2020-000008-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de jefatura de servici (TD), referència núm. 40, en el Servci Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-000756-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2133.
Expediente: E-01101-2020-001227-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2213.
Expediente: E-01101-2020-001234-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 5002.
Expediente: E-01101-2020-001265-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de dos inspectors/ores d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2020-001052-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001357-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la desestimació de sol·licitud d'acte presumpte i acceptar el desistiment d'una reclamació prèvia.
Expediente: E-01101-2020-001559-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 25-Software Edicom).
Expediente: E-00801-2018-000077-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa ratificar la Resolució número FT-437, de 2 d'abril de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència de 80 maletins i 80 ratolins d'ordinador portàtil i la aprovació i disposició del gasto.
Expediente: E-00801-2020-000059-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000031-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la continuïtat del contracte de gestió, informació i dinamització en els 13 centres municipals de Joventut, així com la modificació de les prestacions realitzades, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat per la COVID-19.
Expediente: E-01902-2018-000078-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució de subministrament i instal·lació d'una unitat deshumificadora i reforma de la xarxa de conductes de retorn en el pavelló Font de Sant Lluís.
Expediente: E-01903-2020-000034-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament d'una subvenció concedida en concepte subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa avocar la competència i aprovar la pròrroga dels contractes, adjudicats pel procediment d'emergència, del servici d'allotjament de set esportistes i d'elaboració i repartiment de kits d'alimentació com a conseqüència de la prorroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa avocar la competència i aprovar l'autorització i disposició del gasto corresponent de diverses contractacions d'emergència per la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa avocar la competència i aprovar la pròrroga del contracte, adjudicat pel procediment d'emergència, del servici d'allotjament i atenció social per a persones sense llar en el centre Sant Esteban a conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa avocar la competència i aprovar la pròrroga del contracte del servici d'allotjament i atenció social per a persones sense llar com a conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa avocar la competència i aprovar la pròrroga del contracte, adjudicat pel procediment d'emergència, de l'allotjament en el centre d'intervenció de baixa exigència per a drogodependents a conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació efectuada per la Caixa i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-02201-2020-000053-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que en el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana el Cabanyal-el Canyamelar i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2020, s'incloga a la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, com a entitat col·laboradora de les subvencions destinades a particulars i distribució de fons públics.
Expediente: E-03910-2019-000106-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura de la mercantil FCC Medio Ambiente, SA Unipersonal, relativa a la revisió de preus de gener a desembre de 2019.
Expediente: E-04001-2019-000767-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud relativa al règim dels oferiments de nomenaments per millora d'ocupació i interins de la borsa de treball d'inspector/a obres i servicis.
Expediente: E-01101-2020-001573-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari i nomenar instructora i secretària.
Expediente: E-01101-2020-001574-00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 per al curs escolar 2020-2021.
Expediente: E-08001-2019-000056-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la desestimació de la sol·licitud d'emissió de certificat d'acte presumpte estimatori produït per silenci administratiu.
Expediente: E-01101-2020-001565-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècnics/tècniques d'administració general per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001272-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Canalizaciones y Derribos Safor, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: O-03801-2020-000012-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària FK890 16400 21300 'Maquinària, instal·lacions i utillatge'.
Expediente: E-02802-2020-000122-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota anual 2020 a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
Expediente: E-02310-2019-000120-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament de la quantitat en concepte d'interessos de demora reportats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
Expediente: E-03103-2013-000041-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de la subvenció concedida a favor de Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0108 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 1 de maig al dia 30 d'abril de 2020 per coincidir amb festiu (Primer de Maig).
Aprovat