2019-11-28 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
28-11-2019
Hora:
17:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
E
Observacions:
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 20191128

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 15 de gener de 2019.
Aprovat
0002 - Sessió constitutiva Consell Local Immigració i Interculturalitat, presentació nova Regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració i Presidenta del Consell Local d'Immigració.
Aprovat
0003 - Elecció de la Vicepresidència del Ple del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Aprovat
0004 - Propostes d'actuació i Preguntes
Contestada