2019-11-18 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

Data:
18-11-2019
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CDO
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y POR LA IGUALDAD 18-11-2019

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de febrer de 2019.
Aprovat
0002 - Proposar la inclusió de l'Associació Alanna al Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
Expediente: E-02230-2014-000001-00 - Aprovat
0003 - Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes: seguiment, avaluació i propostes 2020-2021.
Quedar assabentat
0004 - Actuacions entorn del 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a combatre la violència contra les dones.
Quedar assabentat
0005 - Informació de les activitats en el Espai Dones i Igualtat: Programa d'atenció a dones víctimes de violència de gènere i filles i fills i familiars.
Quedar assabentat
0006 - "Informació del servei ""RE PARA"" atenció a homes per a promoure relacions igualitàries.
Quedar assabentat
0007 - "Informació ""Punts Violeta"".
Quedar assabentat
0008 - Informació de les actuacions entorn del 23 de setembre, Dia contra el trànsit de dones, xiquetes i xiquets per a l'explotació sexual.
Quedar assabentat
0009 - Informacions diverses.
Quedar assabentat
0010 - SUGGERIMENS I PROPOSTES
Quedar assabentat