2019-02-19 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
19-02-2019
Hora:
17:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL DE COOPERACIÓ DE 2019-02-19

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 17 de desembre de 2018.
Aprovat
0002 - Renovació de càrrecs de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació.
Aprovat
0003 - Informació de les accions previstes per al primer trimestre de 2019.
Quedar assabentat
0004 - Informació de les Comissions de Treball del Consell Municipal de Cooperació.
Quedar assabentat
0005 - Propostes d'Actuació i Preguntes.
Quedar assabentat