2019-01-29 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Data:
29-01-2019
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI03
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Arovació de l'acta de la sessió anterior de 31 10 2018.
0002 - Informe de Presidència.
0003 - Donar compte de les propostes dels grups de treball.
0004 - MOCIONS I PREGUNTES.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Popular sobre el projecte d'execució del carril-bici a l'Avinguda del Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000018-00 -
0006 - Moció que presnta el grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania sobre poda i jardineria.
Expediente: O-89CIU-2019-000018-00 -
0007 - Moció que presenta el grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania sobre l'estat del carrer josé Capuz.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Gruo Popular sobre la falta de contestació reiterada a preguntes formulades en el Consell de Districte de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre les dependències de la Policia Local al parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre l'acompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa en periode de falles.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0012 - Pregunta que presenta el grupo popular sobre inversions en Quatre Carreres
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0013 - Pregunta que presenta el Grup Popular sobre iinversions en l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2018-000121-00 -
0014 - Prregunta que presenta el Grup Popular sobre l'acompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica en falles.
Expediente: O-89CIU-2019-000018-00 -
0015 - Pregunta que presenta el grup Ciutadans-Partit de l Ciutadania sobre el nombre d'empleats per al manteniment de parcs i jardins en el districte de Russafa.
0016 - PRECS I PREGUNTES.
0017 - INTERVENCIONS VEÏNALS.