2019-01-15 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
15-01-2019
Hora:
18:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - CONSEJO LOCAL INMIGRACIÓN DE 15-01-2019

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 15 d'octubre de 2018.
Aprovat
0002 - "Presentació de la ""marca"" de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Quedar assabentat
0003 - Balanç de gestió del Programa de Immigració: desembre de 2018.
Quedar assabentat
0004 - Informació sobre la gestió del Programa de Immigració per a 2019.
Quedar assabentat
0005 - Informació dels Grups de Treball.
Quedar assabentat
0006 - Comunicat sobre l'incompliment del protocol d'empadronament especial.
Aprovat
0007 - Adhesió de l'Ajuntament de València a la xarxa de Ciutats Interculturals.
Quedar assabentat
0008 - Informació campanya per a la inscripció en el cens electoral.
Quedar assabentat
0009 - Propostes d'actuació i Preguntes
Quedar assabentat