2019-01-14 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM

Data:
14-01-2019
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI06
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO MARÍTIMO ENERO 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprobació, si es el cas, de l' Acta de la sessió anterior.
0002 - Informe dels grups de treball
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre l'estat d'immobles i instal·lacions municipals
Expediente: O-89CIU-2018-000312-00 -
0004 - Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre l'il·luminació a la Malva-rosa
Expediente: O-89CIU-2018-000312-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Polític Popular sobre eliminació de places de aparcament al Cabanyal
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup Polític Popular sobre el retén de Policía Local al Barri del Cabanyal
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
PREGUNTES
0007 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre el Pla Confiança i l' EDUSI
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre l'enregistrament de les juntes
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre el Carrer Major Natzaret
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre la Rotonda Av. Mediterrani
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre el Retaule de la Verge del Rosari
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0012 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre Contenidors per a matèria orgànica
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0013 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre el Mercat del Grau
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0014 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadan s sobre Seguretat en els barris
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0015 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre el Projecte Skatepark
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0016 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre Solars per a habitatge cooperatiu
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0017 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre Rotonda estació Cabanyal
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0018 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre Falta de neteja
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0019 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre la Fira de Nadal
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0020 - Pregunta que presenta el Grup Polític Ciutadans sobre l' Edifici en la plaça Javier Goerlich
Expediente: O-89CIU-2018-000311-00 -
0021 - Pregunta que presenta el Grup Polític Popular sobre la absència de contestació a preguntes formulades (12 a 26) per escrit al Consell d' Octobre pel Grup Municipal Popular
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0022 - Pregunta que presenta el Grup Polític Popular sobre el procés participatiu i redacció de projecte antic Col·legi Aiora
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0023 - Pregunta que presenta el Grup Polític Popular sobre drogodependència a l' Avinguda Malva.Rosa
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0024 - Pregunta que presenta el Grup Polític Popular sobre el estrenyiment vorera Av Tarongers escaira Enginyer Fausto Elio
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0025 - Pregunta que presenta el Grupo Político Popular sobre l'augment de colomes al Barri del Grau
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0026 - Pregunta que presenta el Grup Polític Popular sobre tala d'arbres al carrer Tomás de Montañana
Expediente: O-89POP-2018-000117-00 -
0027 - INTERVENCIONS VEÏNALS
0028 - PRECS I PREGUNTES