2019-01-11 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-01-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE ENERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de desembre de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar diverses substitucions en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-004787-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2018-005071-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el contracte que regix la concessió del servici d'abastiment d'aigua potable a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2001-000492-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en el procediment relatiu a la contractació mitjançant procediment obert de la prestació del servici de redacció d'estudi historicoarqueològic, estudis previs, estudi geotècnic i projecte bàsic de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre i alçar la suspensió del procediment.
Expediente: E-04101-2017-000100-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'adjudicació del contracte de prestació del servici d'assistència tècnica per a la planificació estratègica de la comunicació, desenvolupament, execució i producció de la difusió pública del procés de consulta ciutadana d'inversions DecidimVLC 2018-2019.
Expediente: E-04101-2018-000036-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els errors materials continguts en el plec de prescripcions tècniques relatiu al subministrament de quatre-cents cinquanta vestits d'intervenció, amb les seues corresponents bosses de transport i arnés, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-04101-2018-000174-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials les parcel·les municipals situades a la plaça de l'Actor Enrique Rambal i al carrer de Crisòstom Martínez.
Expediente: E-05304-2018-000140-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la retirada i transport d'estris d'un edifici municipal demolit.
Expediente: E-05301-2018-000008-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la demolició del tancament de tanques d'acer i mur de formigó en una propietat municipal.
Expediente: E-05304-2012-000142-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar l'arrendament de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament 'Oest Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-05307-2018-000096-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora.
Expediente: E-05307-2018-000098-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000102-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05307-2018-000109-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05307-2018-000122-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de diversos locals destinats a activitats socioeducatives.
Expediente: E-05307-2018-000124-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de diversos locals situats al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000125-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 82193.
Expediente: E-01305-2015-000334-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 512/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000340-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte de Reglament de prestació del servici de transport amb autobús d'EMT València.
Expediente: E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis ocasionats amb motiu de la celebració del programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.
Expediente: E-01902-2018-000012-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València.
Expediente: E-01903-2016-000351-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Atlético Nazaret.
Expediente: E-01903-2017-000198-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club de Fútbol Atlétic Beteró.
Expediente: E-01903-2017-000203-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Handbol Canyamelar Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000221-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000211-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Americano Valencia Giants.
Expediente: E-01903-2017-000249-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Estudiantes Rugby Club.
Expediente: E-01903-2017-000281-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la Fira d'Expojove.
Expediente: E-01904-2017-000575-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2018-001205-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una relació de liquidacions corresponent al reintegrament de subvencions.
Expediente: E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la nova subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la multa imposada per la Direcció General de Treball i Benestar Laboral.
Expediente: E-02201-2018-000345-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'accés a la vivenda.
Expediente: E-02201-2018-000379-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació d'una vivienda en règim d'arrendament en el marc del Programa d'accés a la vivienda municipal.
Expediente: E-02201-2018-000391-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000522-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes d'octubre del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000459-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de novembre del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000540-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000523-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la II edició dels premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2018-000095-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a gastos d'allotjament.
Expediente: E-02250-2018-000334-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a dos factures de gastos d'allotjament.
Expediente: E-02250-2018-000334-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del III Concurs de Contes de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2018-000315-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per SOEPIC del projecte subvencionat en la convocatòria de promoció de la salut i consum responsable 2018.
Expediente: E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2018 concedida a l'Arquebisbat de València.
Expediente: E-02802-2018-000326-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2018 concedida a la Comunitat Islàmica de València.
Expediente: E-02802-2018-000327-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2018 concedida a la Comunitat Israelita de València.
Expediente: E-02802-2018-000328-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç, consum i artesania.
Expediente: E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Cuina, modalitat formació i inserció'.
Expediente: E-02902-2016-000988-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'Taller d'ocupació adaptació de peces de roba tradicionals i recuperació del patrimoni'.
Expediente: E-02902-2017-000977-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E-02902-2017-001358-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar una renúncia i aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació de pagament a una persona beneficiària de les ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Jove: formació anglés 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000466-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001590-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002283-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018, relatiu a la revisió de l'ordenació a l'àmbit del nucli històric de Patraix (PEPRI).
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'homologació sectorial del planejament vigent a l'àmbit del sòl urbà de la ciutat central.
Expediente: E-03001-2018-000375-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4410, de 26 de setembre de 2018, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2018-000904-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de desembre.
Expediente: E-04909-2018-000635-00 - Aprovat
0067 - PRECS I PREGUNTES
0068 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018, pel qual es concedeix una ajuda a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2018-000011-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Karate Kumiai Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000196-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar una sol·licitud d'ajuda per a projecte esportiu.
Expediente: E-01903-2017-000300-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a atendre el gasto derivat d'una actuació a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2018-000562-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar i aprovar la justificació de la subvenció concedida a diverses entitats dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2017-000428-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a l'execució de l'obra 'Rehabilitació de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim per al trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella'.
Expediente: E-02301-2017-000923-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02301-2018-000777-00 - Retirat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament dels imports a percebre en concepte de beca corresponent als mesos d'octubre i novembre de 2018 a favor de les persones beneficiàries del programa Activa Jove VLC 2017-2018.
Expediente: E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la correcció d'errors i la modificació del conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València per a la utilització de domini públic portuari situat a l'Àrea Est del barri de Natzaret (Àrea Sud de la zona de servici del Port de València).
Expediente: E-03001-2017-000045-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2018, pel qual es declara l'aixecament de la suspensió de llicències en un immoble situat al carrer de Jesús.
Expediente: E-03A01-2017-000015-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la proposta de la Mesa de Contractació i requerir la millor oferta en el procediment obert celebrat per a contractar el subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-04101-2018-000055-00 - Aprovat
0080 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la publicació d'anuncis oficials en premsa.
Expediente: E-04103-2016-000054-00 - Aprovat
0081 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8030, de 18 d'octubre de 2018, sobre realització d'una campanya de publicitat.
Expediente: E-04103-2018-000071-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit l'acció de nul·litat exercida en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte laboral de personal del programa EMPUJU.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les quantitats corresponents a servicis extraordinaris realitzats per personal adscrit a llocs de treball d'oficial mecànic conductor del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2018-002806-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament interí com a enginyer industrial.
Expediente: E-01101-2018-004880-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació corresponent a la revisió de preus definitiva d'abril a desembre de 2017 del contracte de gestió, conservació, manteniment i neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipament i de l'arbratge urbà de la ciutat de València, Zona Nord.
Expediente: E-04001-2018-000278-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació per al pagament de les factures de treballs extraordinaris a les zones Nord i Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2018-001075-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
Expediente: E-01904-2018-001479-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament de director tècnic del Centre Arqueològic l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000053-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
0091 - MOCIÓ del regidor delegat de Personal, Servicis Centrals i Devesa-Albufera sobre al·legacions al Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) del parc natural del Túria.
Expediente: O-C1505-2018-000697-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 39a modificació de crèdits per transferència.
Expediente: E-01101-2019-000056-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una subvenció en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2019.
Expediente: E-02501-2019-000004-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la Gran Fira de Juliol de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001392-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Valencia Club de Atletismo.
Expediente: E-01903-2017-000184-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2017-2018.
Expediente: E-01903-2018-000127-00 - Aprovat