2018-12-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de novembre de 2018.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2018-000011-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Atenció a la Ciutadania'.
Expediente: E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Dinamitzant la Ciutat'.
Expediente: E-01101-2017-001969-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'T'Atenem'.
Expediente: E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de lliurament, per part de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl a favor de l'Ajuntament de València, dels Coberts núm. 4 i núm. 5 del Port i mantindre la seua possessió per a la realització de les actuacions requerides per a la seua rehabilitació, finançada mitjançant subvencions atorgades en el marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-05305-2014-000080-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat al contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2018-000698-00 - Aprovat
0009 - BANDA MUNICIPAL. Proposa la concessió de la 132a edició dels premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2018.
Expediente: E-01601-2018-000032-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Valencia Bats Club de Fútbol Americano i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000171-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Escuelas Pías i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000194-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2018-001430-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de l'escultura 'Points of view' efectuada per la Fundación Hortensia Herrero.
Expediente: E-02001-2018-001348-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD 'Cent Anys'.
Expediente: E-02201-2017-000357-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l' associació Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2018-000222-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000456-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la segona pròrroga de conveni de col·laboració amb l'Associació d'Ames de Casa i Consumidors Tyrius per a desenvolupar un programa d'acollida a dones immigrants i a dones en situació de risc d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor d'UNICEF per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària a Indonèsia.
Expediente: E-02250-2018-000307-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2018-000284-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del projecte de renovació del clavegueram dels carrers de Berenguer Mallol i de la Conserva al barri d'Aiora.
Expediente: E-02701-2016-000307-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Rehabilitació coberta edifici Vara de Quart' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000270-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets, minorar el compromís d'ingressos del Pressupost, retornar al Servef la quantitat transferida indegudament i abonar els interessos de demora corresponents a la subvenció del programa EMPUJU 2018-2019.
Expediente: E-02902-2018-000359-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000391-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Emprén 2018.
Expediente: E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002276-00 - Aprovat
0030 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació del Teatre El Musical per als mesos de gener i febrer de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000555-00 - Quedar assabentat
0031 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de gener i febrer de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0031 - PRECS I PREGUNTES
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Sala Luis Vives Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000232-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en els esdeveniments esportius 'Cross Escolar', '9a Volta a Peu a les Falles' i '3a Marxa Contra la Violència de Gènere'.
Expediente: E-01903-2018-000401-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2018-000118-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2018-000225-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici públic municipal de l'escola infantil 'Algirós'.
Expediente: E-02101-2018-000360-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià destinada al projecte 'Vacances en pau 2018'.
Expediente: E-02250-2018-000007-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de neteja i manteniment de dos vivendes situades al carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-02250-2018-000320-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000324-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del 'Curs hort escolar ecològic per a mestres i educadors-Setembre 2018'.
Expediente: E-02310-2018-000392-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2018 per pertinença a la Red Española de Ciudades Saludables.
Expediente: O-02401-2018-000054-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Condicionament del laboratori d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000259-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió d'ajudes 'València Activa Jove: formació anglés 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000466-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió d'una ajuda municipal 'València Activa Impuls Econòmic 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000566-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02902-2018-002303-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Segona fase remodelació del jardí Mossén Conca-Marí Villamil (Pinedo)'.
Expediente: E-04001-2018-000990-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2018-000051-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de pòlisses d'assegurança per a la cobertura de riscos de responsabilitat civil i patrimonial; responsabilitat d'autoritats i personal; responsabilitat civil professional dels tècnics; danys materials; responsabilitat civil i accidents pels actes festius, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'Oferta d'Ocupació Pública 2017.
Expediente: E-01101-2017-002037-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2033.
Expediente: E-01101-2018-000467-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la transformació del lloc de treball de personal tècnic superior AG, referencia núm. 7839, de l'Oficina Tècnica per a Projectes Europeus, en el sentit que resulte definit com a personal tècnic superior AG (MD).
Expediente: E-01101-2018-004206-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants d'octubre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-004878-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa contractar el subministrament d'una solució tecnològica basada en dos tallafocs mitjançant el sistema de segona licitació a través del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.
Expediente: E-00801-2018-000136-00 - Aprovat
0055 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 76/18 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2017-000305-00 - Aprovat
0056 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 93/18 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000146-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de l'accés per als vianants des de l'Estació Font Sant Lluís fins a la Nova Fe'.
Expediente: E-03301-2018-000118-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Condicionament de la pavimentació a la plaça d'El Soñador a la pedania de Massarrojos'.
Expediente: E-03301-2018-000156-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Ampliació de voreres i remodelació de passos de vianants al carrer del General Gil Dolz'.
Expediente: E-03301-2018-000161-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Reurbanització del carrer del Cronista Carreres a València'.
Expediente: E-03301-2018-000163-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa estendre la declaració d'emergència a les obres de recuperació del llenç de la muralla Nord-est de les Sitges de Burjassot.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0063 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa modificar l'Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-00201-2018-000028-00 - Aprovat
0064 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa modificar l'Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-00201-2018-000032-00 - Aprovat
0065 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a la concessió de subvencions directes.
Expediente: E-00201-2018-000039-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar dos nomenaments provisionals per millora d'ocupació i un nomenament interí com a informàtics.
Expediente: E-01101-2018-004474-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la concessió de les ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar la Resolució núm. TC-959, de 4 de desembre de 2018, per la qual s'aprova tècnicament el projecte de rehabilitació i adaptació a ús cultural de l'edifici situat al camí de l'Alqueria d'Albors, 4.
Expediente: E-02001-2017-001167-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SANITAT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Unió de Consumidors de València (UCV).
Expediente: E-02401-2018-002903-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto no assignat de la l'aplicació pressupostària AE460 93200 22708 de 2018, 'Conveni IVAT'.
Expediente: E-04901-2018-000306-00 - Aprovat
0071 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, de delegació de facultats resolutòries en les regidores i els regidors, pel que fa a la revisió d'ofici.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Aprovat