2018-10-15 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
15-10-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL D'IMMIGRACIÓ 15-10-2018

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - Proposta d'incorporació d'entitats al Ple del Consell.
Aprovat
0003 - Renovació del 50 % de la composició de la Comissió Permanent.
Aprovat
0004 - Proposta de modificació del Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Aprovat
0005 - Exposició de les comissions de treball.
Quedar assabentat
0006 - Noves aportacions prèvies a l'aprovació del Pla d'Immigració 2019-2022.
Quedar assabentat
0007 - 1. Propostes d'actuació i Preguntes. Requeriment a la Delegació de Govern sobre empadronament per a tramitar dret asil.
Aprovat
0008 - 2. Propostes d'actuació i Preguntes. Sobre Centre d'acollida per a persones migrants i refugiades en el barri d'Aiora.
Aprovat
0009 - 3. Propostes d'actuació i Preguntes. Sobre recerca interna d'actuacions policials del dia 30 de setembre de 2018.
Aprovat