2018-09-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa acceptar la liquidació definitiva per a l'any 2016 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-04302-2018-000015-00 - Aprovat
0002 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000029-00 - Aprovat