2018-09-18 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

Data:
18-09-2018
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CDO
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - CONSEJO DE LAS MUJERES DE 18-9-2018

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 27 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - Pre – informe de l'Anàlisi de les Falles de la ciutat de València des d'una perspectiva de gènere.
Quedar assabentat
0003 - Informació i aprovació del Pla Marco d'Igualtat entre Dones i Homes.
Expediente: E-02230-2018-000046-00 - Aprovat
0004 - Informació de la pròxima campanya de garbellat universal sobre violència de gènere en els Centres Municipals de Serveis Socials.
Quedar assabentat
0005 - Informació del Programa d'Activitats per a l'últim trimestre de l'any del Espai Dones i Igualtat i la Unitat d'Igualtat del Marítim.
Quedar assabentat
0006 - Informació de la resolució de la convocatòria de subvencions 2018 a Associacions i Entitats que promoguen la igualtat entre dones i homes i de les persones del col·lectiu LGTBI.
Quedar assabentat
0007 - Informacions diverses.
Quedar assabentat
0008 - SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Quedar assabentat