2018-06-14 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL

Data:
14-06-2018
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CAL
Caràcter:
E
Observacions:
CONSTITUTIVA-SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 2018-06-14

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució del Consell Alimentari Municipal, amb lectura dels membres de ple dret d'este.
Aprovat
0002 - Presentació de les candidatures presentades per a membres de ple dret del Consell i proposta d'acceptació dels membres, segons informe de la comissió d'avaluació.
Aprovat
0003 - Elecció dels òrgans de govern: Comissió Permanent i Vicepresidència.
Sobre la mesa
0004 - Proposta d'entitats observadores.
Aprovat
0005 - Presentació i constitució de grups de treball.
Aprovat
0006 - Presentació de proposta de treball sobre una Estratègia Agroalimentària Municipal.
Quedar assabentat
Precs i Preguntes
Quedar assabentat