2018-05-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-05-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE MAYO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de maig de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 363/17, interposat contra la denegació de legalització d'unes obres.
Expediente: E-00501-2018-000189-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima el Recurs PO núm. 68/17, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va estimar parcialment unes reclamacions econòmicoadministratives i anul·la la liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2018-000194-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 270/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2010-000502-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 459/12, interposat contra l'ordre de restauració de la realitat alterada i retirada d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2012-000418-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 566/12, interposat contra una ordre d'adopció de mesures precautòries urgents.
Expediente: E-00501-2012-000462-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 410/17, interposat en impugnació indirecta de l'ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles i Resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació d'este impost.
Expediente: E-00501-2018-000188-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 330/16, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000187-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la reestructuració del Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2018-001339-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-001878-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases reguladores de l'ajuda per a escoles d'estiu segons allò que s'ha previst en l'article 63 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2018-001893-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000044-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat municipal.
Expediente: E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000294-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina.
Expediente: E-01201-2018-000304-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la instal·lació de panells informatius.
Expediente: E-01201-2018-000337-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de dos cinemòmetres i quatre cabines.
Expediente: E-01401-2018-002683-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures/certificacions.
Expediente: E-01801-2017-002966-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-001478-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a tres entitats dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2017.
Expediente: E-01902-2017-000040-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprobar el reintegrament total de la subvenció concedida a l'entitat 'Asociación de Vecinos Torrefiel'.
Expediente: E-01903-2017-000162-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Futbol Cabanyal Canyamelar i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000163-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Peña Ciclista Pinedo.
Expediente: E-01903-2017-000193-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Waterpolo Levante Costa Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000214-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000217-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Nosotras Deportistas Asociación Mujeres en el Deporte.
Expediente: E-01903-2017-000246-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Parkinson Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000256-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Marítimo València Club de Ajedrez.
Expediente: E-01903-2017-000265-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Naútico Un Mar sin Barreras.
Expediente: E-01903-2017-000274-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso.
Expediente: E-01903-2017-000279-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a les obres de la xarxa de reg al camp de futbol de gespa natural de l'Estadi Turia (tram III).
Expediente: E-01903-2017-000407-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al subministrament del sistema de ventilació per al poliesportiu de Benimaclet.
Expediente: E-01903-2017-000412-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a les obres de sistema d'il·luminació d'entrenament per al camp d'hoquei municipal de Tarongers.
Expediente: E-01903-2017-000413-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la falla AC Actor Mora-Av. Constitució per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2017.
Expediente: E-01904-2017-000368-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Dóna compte del certificat d'activitat expedit per l'Organisme de Certificació Administrativa (OCA)-'Addient Empresa Certificadora, SLU', de l'activitat de l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01902-2012-000138-00 - Quedar assabentat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació ordinària núm. 1 de les obres de rehabilitació de l'agència de lectura al barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2018-000207-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la prestació del servici d'allotjament de la delegació de l'Ajuntament de Mainz, amb motiu de la preparació dels actes de celebració del 40 aniversari de l'agermanament entre les ciutats de València i Mainz.
Expediente: E-01909-2018-000049-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda 2018 al conveni de col·laboració amb Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2018-000015-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de febrer del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-000341-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-000428-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonament d'interessos de demora a la Diputació Provincial de València, reportats respecte a la bestreta de la subvenció transferida i no gastada per a la creació d'un banc de llibres durant el curs 2015/2016.
Expediente: E-02101-2018-000137-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2016-000445-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Arzobispo Miguel Roca del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures corresponents a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació TRIMONS per a la derivació des del programa de mesures judicials en medi obert als tallers socioeducatius per a joves realitzats per esta associació.
Expediente: E-02201-2018-000139-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un nou conveni de col·laboració amb Clece, SA, per a l'execució del projecte 'València Inserix'.
Expediente: E-02201-2018-000165-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents l'Amistat.
Expediente: E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa tindre per efectuat el reintegrament de part de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la 'Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu'.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al taller de videocreació de Divercinema 2017.
Expediente: E-02250-2017-000173-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort de l'1 al 15 d'abril.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort del 15 al 22 d'abril.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000140-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Certamen Literari 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000149-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Pintura Ràpida 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000156-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000194-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2018-000155-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02801-2018-000393-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000174-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2798, de 17 d'abril de 2018, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2018-001003-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'Taller d'ocupació adaptació de peces de roba tradicionals i recuperació del patrimoni'.
Expediente: E-02902-2015-000040-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'Taller d'ocupació promoció turística'.
Expediente: E-02902-2015-000041-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució voluntària de l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000633-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a CCOO-PV en concepte d'aportació municipal 2017 al conveni del V Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda i no justificada en concepte de subvenció corresponent a l'addenda al conveni de col·laboració del V Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució voluntària de l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000148-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució voluntària de l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000454-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge per a impartir formació en el marc del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2018-000402-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament diversos projectes d'obres d'urbanització inclosos en el Pla de la Diputació Provincial de València d'Obres i Servicis 2017 (Pla SOM+2017).
Expediente: E-03301-2018-000057-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer de Ramón de Castro.
Expediente: E-03801-2018-000137-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Vidal de Canelles.
Expediente: E-03910-2017-000752-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per les actuacions dutes a terme en un edifici del carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2017-000764-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. C/ Sant Pere 25', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2017-000773-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2018-000356-00 - Aprovat
0080 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
Expediente: E-04103-2018-000025-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació relativa al canvi de denominació de diversos centres educatius.
Expediente: E-02101-2018-000182-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
Expediente: E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
0083 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2017-000037-00 - Aprovat
0084 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a la concessió de subvencions directes.
Expediente: E-00201-2018-000008-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a la quota d'adhesió a la 'Xarxa d'entitats locals per a la transparència i participació ciutadana' 2018.
Expediente: E-00703-2018-000010-00 - Aprovat
0086 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 261/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000413-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Policia Local de València de la Comunitat Valenciana i el calendari de pagaments.
Expediente: E-01401-2018-000855-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2018.
Expediente: E-01404-2018-000019-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de València per a la realització d'activitats pirotècniques i culturals de l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001060-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a diversos subministraments.
Expediente: E-02101-2018-000010-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València per a l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació ALIA de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000035-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de cartells per a les activitats 'Cinema i debat' i 'Premis institucionals' de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000193-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció destinada al projecte de formació i ocupació 'Activa Jove VLC 2017-2018' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2017-000056-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives per a estudiants de la Diputació de València 'La Dipu et Beca 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la redacció del projecte tècnic i direcció de les obres d'enderrocament d'un edifici situat a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-03103-2015-000033-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa modificar l'acord de la Junta Govern Local d'11 de maig de 2018, relatiu a l'aprovació tècnica del 'Projecte d'urbanització de la rehabilitació i adaptació de la Fàbrica de Tabacs per a dependències municipals al carrer d'Amadeu de Savoia, número 13, fase II'.
Expediente: E-03201-2017-000045-00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici de direcció, coordinació en matèria de seguretat i salut i assistència tècnica en les obres 'Adaptació per a vianants al carrer d'Agustí Centelles Ossó'.
Expediente: E-03301-2017-000285-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar el projecte corregit d'obres per a la creació d'una zona d'esplai de gossos al parc situat entre els carrers d'Ador i de la Figuereta (Castellar-l'Oliverar).
Expediente: E-04001-2018-000244-00 - Aprovat
0102 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la campanya 'Bonica Fest'.
Expediente: E-04103-2017-000062-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de març.
Expediente: E-04909-2018-000219-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2018, sobre designació del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla 2018.
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7725, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2018-001839-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7350, en el Servici d'Innovació.
Expediente: E-01101-2018-001840-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs per a la provisió de tres llocs de treball de cap de secció mitjana (TD).
Expediente: E-01101-2018-001897-00 - Aprovat
0109 - MOCIÓ de la regidora delegada de Formació i Ocupació. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a la contractació temporal de personal laboral en diverses categories i sectors.
Expediente: E-02902-2018-000474-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap secció (TD), referència núm. 7795, en l'Oficina de la Delegació de la Protecció de Dades.
Expediente: E-01101-2018-001891-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris' 2018.
Expediente: E-02501-2018-000017-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat