2018-04-17 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
17-04-2018
Hora:
17:30
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL SOCIAL DE 17-04-2018

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 6 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - Inversions sobre el Pressupost General de l'Estat per a 2018 a València.
Quedar assabentat