2018-02-27 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

Data:
27-02-2018
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CDO
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE 27-02-2018.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - Donar compte dels assumptes tractats en la Comissió Especialitzada de Treball sobre les Falles.
Quedar assabentat
0003 - Donar compte del Programa Municipal d'Activitats per al dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Quedar assabentat
0004 - Donar compte del Programa d'Activitats de la primera part de l'any de l'Espai Dones i Igualtat i de la Unitat d'Igualtat Marítim.
Quedar assabentat
0005 - SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Quedar assabentat