2017-09-19 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
19-09-2017
Hora:
17:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA - CONSEJO LOCAL INMIGRACIÓN DE 19-07-17

ORDE DEL DIA:

0001 - Presentació nova Regidora i Assessora i estructura actual del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Quedar assabentat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 10 de maig de 2017.
Aprovat
0003 - Informació sobre el procés de diagnòstic i elaboració del Pla de Migracions.
Quedar assabentat
0004 - Informació sobre el projecte de foment de diversitat cultural Dia d'Amèrica (22 d'octubre). Proposta per Valencia Acoge
Quedar assabentat
0005 - Cas Centre Cultural de Camerun a l'agost. Proposta pel Foro Alternativo
Aprovat
Precs i Preguntes