2017-06-21 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
21-06-2017
Hora:
18:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de novembre de 2016.
Aprovat
0002 - Aprovació de la incorporació de noves entitats al Ple del Consell de Cooperació.
Aprovat
0003 - Presentació del treball desenvolupat a les Comissions de Treball del Consell, a càrrec dels representants de la Comissió Permanent a cada una d'aquestes.
Quedar assabentat
0004 - Informació sobre l'estat de les Convocatòries de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, corresponents a 2017.
Quedar assabentat
0005 - Informació de la decisió de la Comissió Permanent de creació d'un grup de treball específic d'Acció Humanitària dintre de la Comissió de Criteris i Prioritats, per treballar una proposta de convocatòria d'Acció Humanitària per a 2018.
Quedar assabentat
0006 - Adoptar un acord sobre la possibilitat que la Comissió Permanent puga realitzar comunicats o manifestacions en nom del Consell, per delegació d'aquest.
Aprovat
0007 - Presentació del balanç de gestió del Programa de Cooperació de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES