2016-09-22 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
22-09-2016
Hora:
18:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució de la sessió, amb lectura dels membres de ple dret del Consell i de les entitats amb naturalesa d'entitat observadora.
Aprovat
0002 - Elecció dels òrgans de govern: la Comissió Permanent i la Vicepresidència.
Aprovat
0003 - Presentació de temes per a les Comissions de treball permanents.
Aprovat
0004 - Convocatòria de les sessions i utilització del correu electrònic per a les mateixes.
Aprovat
0005 - Precs i Preguntes.
Quedar assabentat