2015-09-17 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
17-09-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de juliol de 2015.
Aprovat
PREGUNTES
0002 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a “Reglament Juntes Municipals de Districte"".
Expediente: E-89POP-2015-000041-00 - Contestada
0003 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a “Vigilancia 24 hores Cabanyal"".
Expediente: E-89POP-2015-000041-00 - Contestada
0004 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a “Botelló"".
Expediente: E-89POP-2015-000041-00 - Contestada
0005 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a “Radars i Comissió Sala de Control de Tràfic i PLV"".
Expediente: E-89POP-2015-000041-00 - Contestada
0006 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a “Pressupostos participatius i descentralitzats"".
Expediente: E-89POP-2015-000041-00 - Contestada
0006 - PRECS I PREGUNTES
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Creació d'una unitat específica en la Policia Local d'agents mediadors contra el soroll"".
Expediente: O-89CIU-2015-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Iniciar procediment per a renovació de postes sanitàries a Malva-rosa"".
Expediente: O-89CIU-2015-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Convocar Consell Social de la Ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a ""Mitjans per a la Policia Local en l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada