2015-09-17 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
17-09-2015
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions de 27 de juliol de 2015.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - Autorització de compatibilitat per a l'activitat pública de professor associat en el departament de dret financer i història del dret de la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000296-00 - Aprovat
PREGUNTES
0003 - Cascada de cessaments de Caps de Servici.
Expediente: E-89POP-2015-000047-00 - Contestada
0004 - Greu desequilibri de la Plantilla com a conseqüència de les modificacions de personal sense atendre les càrregues de treball de cada Servici
Expediente: E-89POP-2015-000047-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES