2015-06-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-06-2015
Hora:
13:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2015-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Dóna compte de les resolucions d'Alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, així com del titular i suplent de la Secretaria de la Junta.
Quedar assabentat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució de nomenament de tinents d'alcalde.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de sessions per a les de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00400-2015-000011-00 - Aprovat
0004 - ALCALDIA.- Proposa aprovar la designació de presidència i suplents de les Meses de Contractació.
Expediente: E-00601-2015-000047-00 - Aprovat