2015-05-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (C3CEC)

Data:
28-05-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
C3CEC
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS
0001 - Proposa Informar favorablement el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2014
Expediente: E-04301-2015-000588-00 -
PRECS I PREGUNTES
0002 - Aprobació acta de la present sessió