2015-04-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
28-04-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
C3ESR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 31 de març de 2015.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des del 16 de març del 2015 al 15 d'abril de2015 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2015-000176-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
SECRETARIA
0003 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la present sessió.
Aprovat