2015-04-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
20-04-2015
Hora:
13:00
Òrgan:
C3CYE
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 23 de març de 2015.
Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
0002 - Sol·licitud d'autorització per a utilitzar l'escut de la ciutat de València, realitzada pel Gremi de Mestres Confiters de València.
Expediente: E-02001-2015-000074-00 - Rebutjat
MOCIONS
0003 - Moció que presenten la Sra. Consol Castillo i Plaza i la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre sol·licitar els arxius i documentació de RTVV.
Expediente: O-89COM-2015-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció conjunta que presenten el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, i el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre retirar la Medalla d'Or de l'Ajuntament de València al dictador Franco.
Expediente: O-89SOC-2015-000134-00 - Aprovat
0005 - Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labios, del Grup Municipal d'EUPV, sobre la conservació del Teatre el Musical.
Expediente: O-89EUV-2015-000068-00 - Retirat
0006 - Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre suport al sector de la dansa.
Expediente: O-89SOC-2015-000135-00 - Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES
0007 - Aprovació de l'acta
Aprovat