2015-04-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
20-04-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de març de 2015.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa ""Bruticia i aigües putrefactes en l'estany de la Plaça Alfredo Candel"".
Expediente: O-89SOC-2015-000115-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA
0003 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al primer trimestre de 2015.
Expediente: E-02801-2015-000224-00 - Quedar assabentat
0003 - PRECS I PREGUNTES
0004 - Aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal de Sanejament.
Expediente: E-02701-2011-000657-00 - Aprovat