2015-02-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
23-02-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 26 de gener de 2015.
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA / JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient de l'autorització de taules i cadires en el C. Riu Segura, nº31 baix, (Pedanía Forn d'Alcedo), segons l'article 68 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-02303-2014-000076-00 -
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0003 - Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Abastiment d’Aigües.
Expediente: E-02701-2011-000764-00 -
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Neteja solar carrer Sagunt 24"".
Expediente: O-89SOC-2015-000078-00 -
PRECS I PREGUNTES