2015-02-19 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
19-02-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
C3MAP
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 18 de novembre de 2014.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0002 - Accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E-01002-2014-000674-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES