2014-12-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
18-12-2014
Hora:
11:30
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 27 d'octubre de 2014.
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Condicionament dels espais compresos entre el carrer Mestre Miguel Galan i Escriptor Bono i Barber"".
Expediente: O-89EUV-2014-000034-00 -
0003 - "Moció que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Instal·lació d'urinaris públics al Jardí del Túria"".
Expediente: O-89COM-2014-000071-00 -
0004 - "Moció que presenta D. Amadeu Sanchis Labiós, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja dels edificis situats als números 301-303 del carrer Sant Vicent"".
Expediente: O-89EUV-2014-000051-00 -
0005 - "Moció que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Jardí Plaça Portadors de la Verge en Pinedo"".
Expediente: O-89SOC-2014-000069-00 -
0006 - "Moció que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Reposició servici d'enllumenat a l'Avinguda Tres Cruces"".
Expediente: O-89SOC-2014-000089-00 -
PREGUNTES
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Inversions de la Delegació de Cementeris en el Pressupost 2015"".
Expediente: O-89COM-2014-000086-00 -
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Inversions de la Delegació de Jardinería en el Pressupost 2015"".
Expediente: O-89COM-2014-000084-00 -
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives ""Inversions de la Delegació de Sanitat en el Pressupost 2015"".
Expediente: O-89COM-2014-000085-00 -
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Gasto en consum d'aigua en edificis municipals"".
Expediente: O-89COM-2014-000087-00 -
PRECS I PREGUNTES