2014-10-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
28-10-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
C3EYH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 23 de setembre de 2014
Aprovat
SECRETARIA GENERAL
0002 - Proposa l'assenyalament de la data de celebració de la sessió de la Comissió d'Hisenda, Dinamització Económica i Ocupació, dels mesos de novembre i desembre de 2014.
Expediente: E-05630-2014-000038-00 - Aprovat
0003 - Proposa l'aprovació provisional de modificación/adaptació dels Estatuts del Palau de Congressos de València.
Expediente: E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL
0004 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer corresponent al tercer trimestre de 2014
Expediente: E-00407-2014-000005-00 - Quedar assabentat
0005 - Proposa aprobar la sol.licitud d'ampliació del periode de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat anys 2008 i 2009.
Expediente: E-00407-2014-000006-00 - Aprovat
TRESORERIA
0006 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2014, sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals, previst en l'article de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E-04906-2014-000020-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ DE CONTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0007 - Proposa quedar assabentat dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2014
Expediente: E-04302-2014-000008-00 - Quedar assabentat
SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0008 - Proposa quedar assabentat de l'acord de l'assemblea de l'EMSHI que aprova el Pla d'Inversions en Plantes 2015
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
0009 - Proposa quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, que aoprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes potabilitzadores 2014.
Expediente: E-02701-2013-000542-00 - Quedar assabentat
SERVICIO ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0010 - Proposa l'aprobació de la 7ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacionsS 2014
Expediente: E-05501-2014-000033-00 - Aprovat
0011 - Proposa l'aprovació de la 7ª modificació de crèdits extraordinàris i suplements de crèdits amb addenda.
Expediente: E-05501-2014-000034-00 - Aprovat
SERVICI FINANCER
0012 - Proposa l'aprovació del Pla de reducció de deute 2014-2015 exigit per l'article 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre
Expediente: E-05201-2014-000038-00 - Aprovat
MOCIONS
0013 - Moció que presenta Joan Ribó Canut (Grup Municipal Compromís) relativa a la protecció dels comerços antics en la ciutat de València
Expediente: O-89COM-2014-000041-00 - Aprovat amb esmenes
ANNEX.-
0014 - Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES