2014-09-30 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
30-09-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
C3ESR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 24 de juliol del 2014.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de juliol del 2014 al 15 de setembre del 2014 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2014-000303-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES