2014-09-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
23-09-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
C3PHS
Caràcter:
O
Observacions:
OMISIÓN REALIZADA CON DOCUMENTOS PIAE Y DOCUMENTOS PAPEL

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de juliol de 2014.
Aprovat
MOCIONS
0002 - Donar informació sobre el punt 3 de la Comissió de Progrés Humà de data 27 de maig de 2014.
Quedar assabentat
0003 - "Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Prohibició de repartiment racista de menjar"".
Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Condicionament IEE la Torre"".
Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Instal·lació esportiva elemental 'Ciutat Jardí'"".
Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Assentament al Barri de Malilla"".
Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Conseqüències del desallotjament al Barri de Malilla"".
Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Possibles ajuts municipals per a escolars de famílies necessitades"".
Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Actualització informació Centre Monteolivete"".
Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Ajudes escoles esportives d'estiu"".
Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Ajudes de menjador centres educatius"".
Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Targeta València Amb Tu"".
Contestada
PRECS I PREGUNTES