2014-09-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
22-09-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3CYE
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 21 de juliol de 2014.
Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
0002 - Proposa sol·licitar a la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, el reconeixement de la Casa Museu Blasco Ibáñez, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana
Expediente: E-02001-2014-000133-00 - Aprovat
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0003 - Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València
Expediente: E-01905-2012-000056-00 - Aprovat
0004 - Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València
Expediente: E-01905-2014-000078-00 - Aprovat
0005 - Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del pianista Sr. Joaquín Soriano Villanueva
Expediente: E-01905-2014-000034-00 - Aprovat
0006 - Concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Hortensia Mª Herrero Chacón.
Expediente: E-01905-2014-000096-00 - Aprovat
0007 - Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor de l’empresari Sr. Juan Roig Alfonso
Expediente: E-01905-2014-000095-00 - Aprovat
0008 - Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del dibuixant Sr. Francisco Martínez Roca (Paco Roca).
Expediente: E-01905-2014-000104-00 - Aprovat
MOCIONS
0009 - Moció conjunta que presenten el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, i Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre la continuïtat del funcionament dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en el curso 2014-2015.
Rebutjat
0010 - Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre assignació d'un carrer a Olimpia Arocena i Torres.
Aprovat
0011 - Moció ue presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el RD 624/2014, de 18 de juliol, pel qual es desenrotlla el dret de remuneració als autores pels préstecs de les seues obres realizats en biblioteques.
Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre instal·lacions escolars amb elements de fibrociment.
Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0013 - Preguntas que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre lloguer edificis públics emblemàtics, remesa per la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre la supressió d'aules prefrabricades en la ciutat de València.
Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre valoració cesió biblioteca María Moliner.
Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre col·legi Ruzafa - Carrer Puerto Rico.
Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre personal no docent de la Universitat Popular.
Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre recol·locació alumnat antics Programes de Qualificació Professional Inicial.
Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre condicionamient d'aules.
Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre Reial Decret de biblioteques públiques.
Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre xec UNIVEX.
Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre ajudes monuments patrimoni de la humanitat.
Contestada
PLECS I PREGUNTES