2014-09-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
22-09-2014
Hora:
12:00
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juliol de 2014.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moción que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Condicionament entorn de l'Alqueria de Falcó"".
Retirat
0003 - "Moció que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Planificació preventiva de manteniment de palmeres i arbratge"".
Quedar assabentat
0004 - Moció que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a “Reparació de la tanca del jardí de Vivers”
Quedar assabentat
PREGUNTES
0005 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Descontent hostalers Passeig Marítim per la presència de rosegadors"".
Contestada
0006 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Caiguda d'arbres i palmeres a l'estiu"".
Contestada
0007 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Caiguda d'una palmera a Regne de València"".
Contestada
0008 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Avet en mal estat carrer Nicasio Benlloch cantó Sierra Martés"".
Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a “Saturació de la gossera de Benimamet”.
Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a “Instal•lació cabines sanitàries platges de València”.
Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a “Ordenança d’Animals”.
Contestada
PRECS I PREGUNTES
0012 - Despatx extraordinari. Moció Regidora Delegada de Sanitat. Sobre la defunció del Cap del Servici de Sanitat.
Aprovat