2014-07-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
24-07-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 24 d'abril de 2014.
0001 - SERVICI DE PERSONAL
0002 - Desestimar sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E 01002 2014 000318 00 -
0003 - Desestimar sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E 01002 2014 000412 00 -
0003 - SECRETARIA GENERAL DEL PLE
0004 - Aprovar la Memòria de la Gestió Municipal any 2013.
Expediente: E 00401 2014 000004 00 -