2014-07-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
22-07-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
C3PHS
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de juny de 2014.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Reversió gestió piscina València"".
Expediente: E 05632 2014 000014 00 - Quedar assabentat
0002 - PREGUNTES
0003 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Prestació servei de menjador escolar"".
Expediente: O 05632 2014 000015 00 - Quedar assabentat