2014-07-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
21-07-2014
Hora:
12:00
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de juny de 2014.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Ampliar zona verd carrer Prudenci Alcón i Matéu en Benimaclet"".
Expediente: E 05633 2014 000030 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz y el Sr. Vicent Sarrià Morell, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Alqueries Cami Pouet junt al Bioparc"".
Expediente: E 05633 2014 000031 00 - Quedar assabentat
0004 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Prolongació horari de tancament servicis higiènics Passeig Marítim"".
Expediente: E 05633 2014 000032 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Basculamiento de platges Malva-rosa i Cabanyal como a conseqüència de les obres d'ampliació nord Port"".
Expediente: E 05633 2014 000033 00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Millora de les condicions de salubritat de la Pça. Jesús Maroto i González"".
Expediente: E 05633 2014 000034 00 - Quedar assabentat
0006 - PREGUNTES
0007 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Comrpromís, relatives a ""Reposició de l'escocell buit al carrer Xàtiva"".
Expediente: O 05633 2014 000021 00 - Quedar assabentat
0008 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Recollida de mobles y efectes"".
Expediente: O 05633 2014 000022 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA
0009 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instalal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al segon trimestre de l'any 2014.
Quedar assabentat