2014-06-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
24-06-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 27 de maig de 2014.
Aprovat
0001 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
0002 - Esborrany-proposta de Bases per a la creació d'una xarxa de reutilització de bicicletes amb fins socials per mitjà de la cessió de bicicletes a entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E 02201 2014 003587 00 - Quedar assabentat
0002 - SECRETARIA.
0003 - Informació sobre la situació de les obres del pavelló de la Fonsanta.
Expediente: E 05632 2014 000010 00 - Quedar assabentat