2014-04-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
22-04-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de març de 2014.
Aprovat
0001 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL.-
0002 - Aprovar el II Pla de Servicis Socials per a l'Inclusió Social 2014-2017.
Expediente: E 02201 2014 003603 00 - Aprovat
0002 - MOCIÓ
0003 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Programa Europeu Erasmus"".
Expediente: E 05632 2014 000008 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - PREGUNTES.-
0004 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Ajudes d'emergència"".
Expediente: O 05632 2014 000009 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Edifici Banc d'Aliments"".
Expediente: O 05632 2014 000010 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Xec Escolar 2014-2015"".
Expediente: O 05632 2014 000011 00 - Quedar assabentat
0007 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Centres ocupacionals i centre de dia per a persones amb discapacitat"".
Expediente: O 05632 2014 000012 00 - Quedar assabentat